Sol og leikeareal, takk!

«Det er ikkje vanskeleg å møblere denne asfaltflata slik at ein får eit bilfritt torg i midten, meiner arkitekt Sigrid Vesaas. Ho har teikna dette forslaget, som også er sendt inn saman med høyringsinnspelet til kommunen.»

Les om sentrumssaken i Åmot som nå har valgt å involvere innbyggerne i prosessen.