Salgsstart for Mathildetunet!

I Skårerbyen tilstreber vi et frodig uttrykk. Hvert kvartal skal ha sin egenart og hver bolig er utformet med innlevelse.

I Mathildetunet har vi arbeidet mer med fargesetting av fasadene enn i tidligere byggetrinn. Vi har også arbeidet med å vise at kvartalet består av flere mindre bygg, og fremhever dette med bruk av farger og materialer.

Med Mathildetunet ferdigstilles bebyggelsen og boligområdet på vestsiden av parken. Her har vi tegnet inn flere felleslokaler og samlingssteder for beboerne.