Ved utvikling av prosjekter for læring og undervisning er overordnede grep og sonedeling av bygningsmasse helt vesentlig for å kunne oppnå et velfungerende og stimulerende miljø for læring. Flere av institusjonsbyggene HRTB har gjennomført, har alle hatt høye miljøkrav og innovative løsninger, for eksempel BREEAM excellent, Futurebuilt, nZEB-nesten nullutslipp og passivhus.