De viktigste beslutninger i et prosjekt tas i tidlig fase,. Gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner og stedsutforming legges føringer som sikrer kvalitet for prosjekter som  skal realiseres i fremtiden.