Vi gjennomfører transformasjon av eldre bygningsmasse i nært samarbeid med oppdragsgiver og vernemyndigheter. Utfordringene ligger ofte i balansen mellom vernehensyn og dagens krav til bygninger innen energi, universell utforming og brukerkrav.