Våre prosjekter innen helse- og omsorgssektoren utformes med fokus på stedlig tilpasning, klar logistikk og rom for gode opplevelser. God arkitektur kan gi en stadig økende pleie- og omsorgstrengende befolkning gode og rike opplevelser gjennom fokus på sambruk og varierte aktiviteter. Vi utvikler våre helse- og omsorgsbygg  i tett samarbeid med oppdragsgiver, brukere og entreprenører.