Brynseng Skole

Første- til syvendetrinn barneskole med fire paralleller for ca 840 elever og 110 ansatte, med flerbrukshall og ballbane på taket.

Skolen er Oslo kommunes pilotprosjekt i satsingen inn i ”det grønne skiftet” og utprøving av nye miljøkrav som forventes iverksatt i 2020. Dette har resultert i Norges største bygningsintegrerte solcelleanlegg, samt varmepumpeanlegg fra 20 energibrønner. Bygget var et pilotprosjekt for som nesten Nullenergibygg (nNEB) i FutureBuilt programmet, med 70 % lavere energiforbruk enn TEK10 standarden. Det er benyttet over 1 000 m2 solcellepanel i fasaden, og 20 energibrønner. Flerbrukshallen har en transulent glassfasade i hele salens bredde. Glassfasaden har gode termiske egenskaper og gir et så godt dagslys i salen at bruk av kunstig belysning er redusert.

Fakta

Areal: 11 600 kvm

Vektlegging: FutureBuilt-prosjekt

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Datering: 2013 – 2017

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: