Våre boligprosjekt dekker større boligområder i byer og tettsteder, samt avgrensede kvartal og infillprosjekt. Vår kompetanse omfatter forskjellige boformer, -rekkehusområder, studentboliger, seniorboliger, ferieboliger og større boligområder. Vi utvikler prosjekt i alle faser, -fra innledende mulighetsstudier og regulering til ferdig bygg. Vi utvikler våre boliger i tett samarbeid med oppdragsgiver og samarbeidspartnere. Gode boliger og bomiljøer som dekker alle livets faser, -fra hyggelige oppvekstmiljøer for barn til inkluderende boformer for eldre, er et fundament i vår bedrift.

Flere av våre boligprosjekt er BREEAM-sertifiserte.