Våre barnehageprosjekt utarbeides i samarbeid med både private og offentlige oppdragsgivere. Vi skiller mellom barnehager som er frittliggende, barnehager integrert i ny boligbebyggelse, og barnehager utført som transformasjon av eldre bygninger. Vi utvikler prosjekter i alle faser – fra innledende mulighetsstudier og regulering, fram til ferdig bygg. Våre barnehager utformes i forhold til beliggenhet og stedlige karakter, og barnehagene gis samtidig sitt eget særpreg. Barnehageprosjektene er alltid utformet i nært samarbeid med landskapsarkitekter for å sikre gode helhetlige løsninger.