Prosjekter

HRTB har bred kompetanse, lang erfaring og gjennomfører prosjekter innenfor forskning og undervisning, næring og kontor, boliganlegg og byforming,  helse- og omsorgsbygg samt byggeoppgaver knyttet til samferdsel og idrett.

Kontoret har tegnet og gjennomført flere byggeprosjekter med, blant annet, BREEAM-miljøsertifisering, Svanemerking, nullenergi- eller plusshus-energistandarder.

HRTB har prosjektert og bygget flere bygg i massivtre og har bygget opp spesialkompetanse og prosjekteringsrutiner innenfor miljø- og kostnadseffektiv bruk av massivtre.

HRTB samarbeider med oppdragsgivere på alle nivåer av planlegging og arkitektur: Konseptutvikling og mulighetsstudier, reguleringsplaner og prosjektering og gjennomføring av byggeoppgaver.