Tvibit

Transformasjon av Tromsøs gamle brannstasjon til flerbruksbygg

Transformasjon av Tromsøs gamle brannstasjon til Tvibit og Kysten studio. Bygget har blitt fornyet og omformet til ungdomshuset og musikalsk sentrum i Tromsø.

Bygget er et flerbruksbygg og regionalt senter for rytmisk musikk og inneholder øvingsrom for musikk, små og store musikk- og filmstudioer og scene. I tillegg er det kontorer for administrasjon, Kafé Kringla, Helsestasjon for Ungdom.

Bæresystemet av den gamle brannstasjonen står igjen og noen enkelte elementer er tatt vare på for ettertiden. Det gamle branntårnet er blitt transformert til et trapperom, her møter man vegger og søyler fra den gamle brannstasjonen.

Det mest utfordrende under rehabiliteringen av et bygg med til dels lave romhøyder var å oppfylle kravene til akustikk og ventilasjon for øvingsrommene og Kysten studio.

Fakta

Areal: ca 3 600  kvm

Vektlegging: Transformasjon, flerbruk

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Datering: 2007-2016

Illustrasjoner: Mir og Eve Images

Nettside prosjekt: https://broterterrasse.no/

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: