Tempe sykehjem og omsorgsboliger, Trondheim

Første premie – idèkonkurranse 

Ideen bak prosjektet er å bryte ned den store institusjonen til en liten «by». Hus med forskjellige former og innhold organiseres rundt torg, gater og plasser. En helhetlig materialbruk skal gi varierte opplevelser og definere steder rundt prosjektet.

Bebyggelsen er på to til fire etasjer, plassert i overgangen mellom eksisterende høyhus-, småhusbebyggelse og blokker på naturtomt mot Nidelva. Tomtens lange og smale form påvirker tettstedsutformingen. Bebyggelsen er løst som en lang struktur med paviljonger koblet sammen til en samlende linje fra syd til nord.

Fakta

Areal: 12 000  kvm

Vektlegging:

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Datering: 1999 – 2001

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: