Strandveien

Regulering innsendt for bebyggelse dels langs og dels på utfylling i Nitelva i Lillestrøm sentrum, på oppdrag for Nedre Romerike Vannverk.

1 400 – 1 500 boliger med tilhørende urbane funksjoner i 3-14 etasjer. Utfylling gir mulighet for to kvartalsrekker, og en større “verktøykasse” mtp på variasjon av by-/uterom – elvepromenade, aveny, tun, boliggater og plasser/torg.

Fakta

Areal: 140.000 kvm

Vektlegging: Ny bydel med alle tilhørende funksjoner

Datering: 2012 – d.d.

Illustrasjoner: Mir og Cadman

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: