Staversletta

Småhusområde i Bærum – for Solon Eiendom

Hovedgrepet består i etablering av en samlet hagebybebyggelse, med fokus på gode felles uteoppholdsarealer.

Fakta

Areal: ca 10 000 kvm

Vektlegging: Hagebymiljø, samlede utearealer

Oppdragsgiver: Solon Eiendom

Datering: 2018 – 2023

Illustrasjoner: Eve Images

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: