Staup helsehus, Levanger

Første premie i pris- og designkonkurranse i 2015, deretter prosjektering og bygging etter avsluttet samspillsfase

Prosjektet er Levanger kommunes satsning på et moderne og framtidsrettet helsehus, tuftet på nærhet, åpenhet og høy miljø- og trivselsfaktor for alle. 40 heldøgns korttidsplasser, samt varierte helsetjenester er organisert rundt utearealer som fremmer aktivitet og trivsel.

Fakta

Areal: 8 000  kvm

Vektlegging: Bærekraftig og framtidsrettet helsehus

Oppdragsgiver: Levanger kommune

Datering: 2015 – 2018

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: