Munkvoll omsorgsboliger, Trondheim

Første premie i begrenset EØS-konkurranse med løsningsforslag

Byåsen i Trondheim er et surt og kaldt sted der snøen ligger lenge. Det er utfordring å få eldre ut for å bevege seg, treffe andre og delta i aktiviteter.

Ideen med Munkvoll er å gjøre terskelen for å gå ut så lav som mulig. Anlegget er derfor organisert som tre bygg med innvendige uterom og varierte boligtyper, sykehjem, bokollektiv og omsorgsboliger. Alle boligene henvender seg både mot klimatiserte vinterhager og utearealer. To vinterhager og ett innvendig torg med kafe, service og aktivitetstilbud er forbundet med glassganger gjennom hagearealene.

Fakta

Areal: 11 500  kvm

Vektlegging: Sosial bærekraft og aktivitet

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Datering: 2001 – 2004

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: