Sørlandet kunnskapspark

Bebyggelsesplan og detaljprosjektering av første av tre byggetrinn på Gimlemoen i Kristiansand

Bygget gir rom for et attraktivt miljø for kunnskapsbaserte virksomheter og inneholder kontorer og fellesarealer som kantine, auditorium og møteroom

Fakta

Areal: 7 200 kvm

Vektlegging: Fleksibilitet, identitetsskapende arkitektonisk uttrykk

Oppdragsgiver: Kristiansand Kunnskapspark

Datering: 2005 – 2008

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: