Slemdalsveien

Bærekraftig steds- og boligutvikling på Frøen i Oslo Vest

Transformasjon fra kontor og parkering til variert boligbebyggelse, sosial infrastruktur, styrking av blågrønne soner/forbindelser og bevaring av historisk arkitektur styrkes nærområdets identitet og stedskvaliteter.

I planen legges det til rette for et attraktivt boligområde med varierte boligtyper med høy bokvalitet i grønne omgivelser. Det skapes et helt nytt miljø med historisk verneverdig bebyggelse vevet sammen med ny boligbebyggelse. Dette vil utvikle og realisere områdets egne kvaliteter og potensial på en bærekraftig og miljøriktig måte.

Fakta

Areal: ca 19 000 kvm

Vektlegging: Transformasjon, gode boligmiljøer og miljøvennlige løsninger

Oppdragsgiver: KLP Eiendomsinvest AS

Datering: 2016 – d.d.

Illustrasjoner: Tegmark

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: