Skårerbyen

Tre storkvartaler med variert boligbebyggelse, samt barnehage og nærbutikk.

Lørenskog har i løpet av de siste 10-15 årene vært igjennom en stor utvikling. Det er bygget og bygges mange boligområder. Skårerbyen på Skårer vest er et av disse. Skårer Vest er et transfor­masjonsområde, fra tidligere industriområde med store vei-, og parkeringsflater, til et grønt og bilfritt boligområde. Et sentralt grep er opp­arbeidelsen av Järvenpääparken parken og forlengelsen av gang/sykkelvei i Søster Mathil­desgate. Området er bilfritt, med underjordisk parkeringsanlegg.

Skårer­byen skal fremstå som et trygt og inkluderende bomiljø som legger til rette for et godt naboskap. Markerte bygningsvolumer i puss skaper helhet og gjenkjennbar arkitektur og Kongla, den første av to ”Ge­neratorer” i området, står frem med en tydelig og iden­titetsskapende arkitektur som pirrer nysgjerrigheten. Kongla inneholder fellesfunk­sjoner og er samlingspunkt for beboerne.

Fakta

Areal: ca 50 000 kvm

Vektlegging: Hagebymiljø, samlede utearealer

Oppdragsgiver: Selvaag Eiendom

Datering: 2016 – d.d.

Illustrasjoner: Eve Images

Foto: Stener Einendomsfoto, HRTB AS

Hjemmeside prosjekt: Skårerbyen Selvaag Bolig

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: