SiO Lillestrøm

1. premie i invitert konkurranse i 2016

Byplangrepet med de to lamellene utfyller byens struktur, og gir et svært enkelt og rasjonelt byggeri. De to lamellene er plassert i nord-syd retning i tomtens byggegrenser. Det enkle grepet gir dermed optimalt solbelyste boligfasader. Vinkelen mellom lamellene og variasjon i høyde gir inntrykk av urbant kvartal og snakker dermed med den historiske bystrukturen. Høydevariasjonen tilpasser seg nabobebyggelsen: Avenyens hotell, småhusbebyggelsen og den store messehallen får et vertikalt kontrapunkt i høyhuset som markerer stedet i bylandskapet.

Fakta

Areal: ca 14 500 kvm

Vektlegging: Studentboliganlegg og nytt, offentlig torg

Oppdragsgiver: SiO

Datering: 2016 – 2023

Illustrasjon: Cadman

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: