Lille Løren Park – Sinsenveien 45-49, Oslo

Boliger med barnehage. Første premie i begrenset konkurranse i 2009, – HRTB har utviklet prosjektet fra reguleringsfasen – kvartalet er nå i gang med trinnvis utbygging og lagt ut for salg. 

Lille Løren Park ligger i Frydenberg, nordre del av Grünerløkka mot Løren i Oslo. Prosjektet er en del av transformasjon fra industri- og næringsområde til hovedsakelig boligområde og introduserer nye vitale elementer i byen. Byrommet blir beriket med store, grønne utearealer som erstatter dagens asfalterte flater og store andel overflateparkering. Et rødt teglgårdskvartal med tydelig Osloidentitet.

Forslaget «rydder opp» i dagens relativt ustrukturerte bebyggelsesstruktur ved å fullføre kvartalet mot øst og etablere et storgårdskvartal mot Sinsenveien.
Storgårdskvartalet danner et storslått, halvoffentlig parkrom, «Sinsenhagen», som gir lys og luft til bybildet. I tillegg til dette etableres det en stor offentlig park, Lille Løren Park, nordøst på planområdet, som markeres med et punkthus som skiller seg fra resten av bebyggelsen.

Paletten for Lille Løren Park er de historiske fargene fra murgårdene fra slutten av 1800- tallet tatt med i betraktning. Fargene som er valgt ligger innenfor de fleste kulørtonene, men et par avviker bevisst fra enten kulørtone eller nyanse for å gi paletten et mer moderne preg.

Fakta

Areal: ca 29 000  kvm bolig + 900 kvm barnehage

Vektlegging: Urbane møteplasser

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS, Nordr

Datering: 2016 – d.d.

Illustrasjoner: Eve Images, 3D Estate

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: