Rolfsrudhjemmet, Lørenskog

Syke- og omsorgsboliger som tilrettelegger for 60 sykehjemsplasser fordelt på 8 boenheter og 30 omsorgsboliger.

Prosjektet er programmert med felles fasiliteter som terapibasseng, kafé og aktivitetsrom.

Fakta

Areal: 15 000  kvm

Vektlegging:

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Datering: 2001 – 2012

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: