Rolvsrud Arena

Boligbebyggelse med 289 leiligheter i 5 blokker rundt hovedfotballbanen på Rolvsrud idrettspark i Lørenskog . Fire av blokkene er plassert på en sokkeletasje, som delvis ligger under terreng og inneholder næringsarealer, parkering og boder.

Det er stor variasjon med hensyn til leilighetstyper, beliggenhet og størrelser, fra små 1-roms til store 4-roms med takterrasser. Orienteringen av bebyggelsen rundt den åpne idrettsarenaen gir gode lys- og utsiktsforhold til alle fasader.

Fakta

Areal: ca 26 850 kvm

Vektlegging: Rolvsrud Arena skal framstå som et helhetlig anlegg, der bolig- og næringsbebyggelsen bygger opp under områdets hovedfunksjon som idrettspark.

Oppdragsgiver: Rolvsrud Idrettsplass AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Datering: 2020 – d.d

Hjemmeside prosjekt: Rolvsrud Arena

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: