Rådhuskvartalet

Kommunen besluttet i 2007 å utvikle kvartalet ved Øvre torv i Kvadraturen til sitt moderne og framtidsrettede administrasjonssenter innenfor et kvartal regulert til spesialområde bevaring.

Krav til universell utforming, miljøriktig prosjektering og energieffektive løsninger er forent med ønsket om et publikumsvennlig og aktivitetsska­pende kvartal med arbeidsplasser i hovedsak i landskap. Underetasjen inneholder lokaler for varierte arrangementer, og det åpne amfiet benyttes til mangfoldige kultur- aktiviteter. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med Byantikvar og Fylkeskonservator.

Prosjektet var et pilotprosjekt innenfor Framtidens Bygg programmet, med et fokus på transformasjon og miljø i et historisk bymiljø. Prosjektet er også BREEAM sertifisert, og var en av de første prosjektene til å bruke BREEAM i Norge. Det er brukt lavkarbonbetong for å bidra til klimagassreduksjon. Gjenbruk av konstruksjoner og fasader bidrarytterligere til redusert klimagassutslipp fra materialbruk. Reduksjon i klimagassutslipp fra materialbruk er 34,3 % for fasen «som bygget» iforhold til referansebygget. Sorteringsgraden på avfall er på hele 94%.

Fakta

Areal: Nybygg ca 10 000 kvm, transformasjon ca 5000 kvm

Vektlegging: Nytt rådhus i eksisterende, verneverdig kvartal

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Datering: 2007 – 2014

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: