Smedens Hage – Professor Kohts vei 77-78

Transformasjon av industriområde til nytt boliganlegg i attraktiv eneboligstrøk i Bærum, fra regulering til ferdig bygg. 

Prosjektets målsetting er å lage varierte leiligheter med særegne kvaliteter og gode lys- og utsiktsforhold og kvalitetsfulle, grønne arealer for uteopphold. Varierte størrelser på leilighetene vil potensielt skape variasjon av beboere.

9 hus på 3-5 etasjer, i varierte former gir anlegget en intim skala og ulike uterom, og mange hjørner som gir gode lysforhold og posisjoner for private balkonger.
Anlegget er komponert rundt tre uterom med hver sin karakter: «Strøket» er ryggraden i området og går parallelt med Professor Kohts vei. Strøket tangerer en raus og solrik park.

Gang- og sykkelforbindelsen herfra til Stabekk stasjon gjør parken til områdets sentrale punkt. I øst avsluttes strøket med et «torg» som rammer inn det verneverdige Lilleholtet. Her anlegges en historisk hage og med fellesfunksjoner lagt til bygningene fortsetter Lilleholtet å være identitetsskapende for området og del av Stabekks bygningshistorie. Ut mot «torget» ligger en gruppe «town-house», leiligheter over to plan med direkte inngang fra torget. Dette gir småbystemning og «gateliv» på torget. Organiseringen sikrer åpenhet og siktlinjer for bakenforliggende nabo-bebyggelse. Langs Professor Kohts vei skjermer en variert bebyggelse uterommene og bebyggelsen bak.
Rød tegl binder området sammen og gir området helhet og karakter. De sammensatte bygningsvolumene gir variasjon med lys og skygge, hvite vinduer og panelfelt skaper kontrast til den rustikke telgen. Med malt rød og hvit trepanel knytter området seg til farge- og materialbruken til Lilleholtet og nabolaget.

Pågående salg og bygging, innflytting planlagt 2024. Smedens Hage – nytt boligområde på Nedre Stabekk (smedens-hage.no)

Fakta

Areal: 15 400kvm+ 5 500 felles kjeller kvm

Vektlegging: Gode og inkluderende bomiljøer

Oppdragsgiver: Professor Kohts vei Utvikling AS (Backe Prosjekt, Bertel O.Steen Eiendom, Stabekk Auto)

Entrepriseform: Totalentreprise

Datering: 2018 – d.d

Visualisering: Professor Kohts vei Utvikling AS/smedens hage

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: