Otium Bo- Og Velferdssenter, Tromsø

Første premie i begrenset arkitektkonkurranse, deretter prosjektering og bygging etter avsluttet samspillsfase

Senteret er Tromsø kommunes store satsning på framtidens omsorgstilbud. Prosjektet er organisert i 14 bogrupper fordelt på syv avdelinger med til sammen 137 boenheter. I tillegg inngår dagsenter, hjemmebaserte tjenester, helsetjenester og en åpen bydelskafè.

Prosjektet ligger i nærheten av det nasjonale kulturminnet Ishavskatedralen og omfatter konsekvensutredning og planprogram, utarbeidet i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter, samt detaljregulering.

Målet er at god boligkvalitet skal kombineres med funksjonelle arbeidsplasser og rasjonell drift inkludert bruk av velferdsteknologi. Anlegget tilfredsstiller Tromsø kommunes krav til energibruk.

Fakta

Areal: 15 500  kvm

Vektlegging: God bokvalitet

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Datering: 2012 – 2018

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: