Olsrød Sykehjem

Første premie i begrenset plan- og design-konkurranse 2019

Prosjektet omfatter 96 heldøgns sykehjemsplasser fordelt på 13 bogrupper i to etasjer, aktivitetssenter, samt fellesarealer inne og ute tilrettelagt for beboere og besøkende.

Anlegget er organisert rundt to tun, og proporsjoner er tilpasset omkringliggende bo- og skolemiljø. Boliggjøring er vektlagt, og utstrakt bruk av trekledning både ute og inne skaper en varm og hjemlig atmosfære. Fleksibel bygningsstruktur kan tilpasses fremtidige endringer og velferdsteknologi, som er i rivende utvikling.

Fakta

Areal: 12 000  kvm

Vektlegging:

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune

Datering: 2019 – 2022

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: