Olav Duun VGS, Namsos

Første premie i begrenset konkurranse i 2009

Konkurransen var todelt; overordnet strategi for videreutvikling av hele skoleanlegget med sammensatt bygningsmasse, samt identitetsskapende nybygg for spesialrom. Anlegget samles rundt felles kommunikasjonsarealer formet som gater og plasser som transformerer bygningsmassen til en bystruktur med varierte funksjoner. Løsningen ivaretar generalitet og fleksibilitet med mulighet til gjennomføring av nybygg uavhengig av eksisterende bygninger i bruk. Anlegget gjenspeiler skolens ambisjoner om profilering innen energi og miljø, og det legges vekt på bærekraftig materialbruk med utstrakt bruk av ubehandlet trekledning (spon), samt eksponert betong i henhold til thermisk stabilitet/lavt energibruk. Mottat Namsos byggeskikkpris 2013

Fakta

Areal: 2 800  kvm nybyg

Vektlegging: Generalitet, fleksibilitet og bærekraftig materialbruk

Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Datering: 2009 – 2012

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: