Nordviken, Martodden

Boligutvikling fra områdeplan til ferdig bygg på Martodden, Hamar, -boligblokker og rekkehusområder

HRTB laget underlaget til områdeplanen og detaljregulerte 3 delfelt. Ambisjonen har vært å skape et bomiljø tilpasset eksisterende bebyggelse, samtidig som det oppleves som nytt og tidsriktig. Nordviken består av ulike delfelt, der noen består av boligblokker, mens andre av rekkehusbebyggelse. Første delfelt er oppført med 8 blokker, med til sammen 139 leiligheter. Fasadematerialer er holdt i lys tegl, med felter i mørk panel. Rekkehusene er fordelt på to felt, med totalt 53 boenheter. Materialbruken er her malt trepanel, med hvit stående i sokkeletasjer og mørk liggende i øvrige etasjer. Enhetene varierer mellom to og tre etasjer. Siste delfelt består av 3 blokker av varierende volum og er oppført i sort trepanel, som gjenspeiler materialiteten i rekkehusene, totalt 71 boenheter. 

Fakta

Areal: 1.  ca 22 200 kvm + p-kjeller + 6 650 kvm rekkehus

Vektlegging: Hagebymiljø, samlede utearealer

Oppdragsgiver: AS Backe v. Harald Holtet

Entreprise: Totalentreprise

Datering: 2008- 2023

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: