Nærings- og kulturbygg, Modalen

Prosjektet består av to etasjes nærings- og kulturbygg, med teknisk rom på plan 3.
Frittstående Pumpehus med vanntank og sprinkleranlegg i sidebygg.

Det arkitektoniske hovedgrepet er et enkelt saltaksvolum med søylerekke langs hovedfasaden. Denne annonseres via hovedinngangen, som leder til et sentralrom over to
etasjer. En stor intern trapp binder etasjene sammen og kan brukes som amfi.

Rause takhøyder og store vindusformater bidrar til åpenhet og luftighet. Samtidig er bygget inspirert av tradisjonell, vestlandsk byggeskikk, med vekt på arkitektoniske løsninger, materialbruk og fargesetting som finner gjenklang i Mo sentrum.

Fakta

Areal: 1 650 kvm

Vektlegging: Stedstilpasset arkitektur

Oppdragsgiver: Modalen kommune

Datering: 2015 – 2021

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: