Løkenåsen barnehage og omsorgsboliger

HRTB vant førstepremie i konkurransen om Løkenåsen barnehage og omsorgsboliger for Lørenskog kommune. Prosjektet har et tydelig fokus på sambruk, arealeffektivitet og miljø, og ble bygget i massivtre som “plusshus”-bygg med utstrakt bruk av solceller og energibrønner. Bygget ble miljøsertifisert som BREEAM “Excellent”.

Barnehagen ventileres med et hybridventilasjonssystem med bruk av automatisk åpningsbare vinduer som supplerer det mekaniske ventilasjonsanlegget når klimaforholdene tillater det. På denne måten reduseres energibruk til ventilasjon betraktelig.

I tillegg till 1000 m² høyeffektive solcellepaneler er det installert ca. 100 m² med innovative hybride solpaneler (PVT) som produserer både strøm og varmtvann.

Fakta

Areal: 5 500 kvm

Vektlegging: Trekonstruksjon, sambruk, plusshus

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Entrepriseform: Totalentreprise med samspillfase

Kontraktsverdi: 4,5 MNOK

Datering: 2017 – d.d

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: