Lier Hageby

Småhus. Transformasjon av tidligere Lier sykehus til boligområde.

Lier Hageby er bygget på tomta til tidligere Lier sykehus, og er en del av transformasjonen av dette anlegget fra psykiatrisk sykehus til boligområde. Lier Hageby består av rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og leiligheter fordelt på fire byggetrinn, til sammen 154 boliger. I tillegg er det et parkeringhus, garasjeanlegg og carporter. Bebyggelsen ligger i en vestvendt, forholdsvis bratt tomt med nydelig utsikt over Lier. Feltene er organisert rundt adkomstveier og tun, og mellom feltene er det grønne friområder med lekeplasser og turveier.  Bebyggelsen er plassert i terrenget slik at flest mulig få glede av utsikten og solen. Husene er kledd med liggende panel og fargesatt med tre ulike farger innen hvert felt. Dette gir variasjon og fremheve den enkelte boligen. De fleste rekkehusene har takterrasser med takstue og tilgang til egen hage. Takstuene, med pergolaer, og de store stuevinduene er med på å definere byggenes arkitektoniske uttrykk.

Fakta

Areal: ca. 11 000m2 bolig

Vektlegging: Hagebymiljø og samlede utearealer. Rekkehus i terreng med fantastisk utsikt. Gode planløsninger. Fargesetting for variasjon og identitet.

Oppdragsgiver: Solon Eiendom

Datering: 2016-d.d.

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: