Landås L3

Landås felt L3 er et FutureBuilt områdeprosjekt med boliger og utearealer i et grønt og frodig landskap som stimulerer til en bærekraftig livstil. Området ligger i nærhet til Asker sentrum og kollektivknutepunkt Landås Felt 3 er en del av Landås Høn utbyggingen nær Asker sentrum. På Felt 3 skal det bygges fire bygg med cirka 80 leiligheter.

Landås Felt L3 skal være et innovasjonsprosjekt innenfor trekonstruksjon og miljøvennlig materialbruk. Prosjektet vil ta i bruk avanserte urbane infrastrukturløsninger, blant annet et sentralisert gjenvinnings/renovasjonssystem, et nærvarmesystem basert på innovative energiteknologier og utstrakt bruk av solceller til strømproduksjon. Landås L3 er også det første pilotprosjektet innenfor FutureBuilt og ZEROs pilotprosjektsatsning for bruk av fossilfri plast i byggebransjen.

Prosjektet har fokus på interaksjon mellom arkitektur, miljøteknologier og landskap. Planen for området, samt utforming på detaljnivå, vil oppfordre til økt visuell og fysisk kontakt mellom «inne» og «ute», samt sosial kontakt mellom både private og felles utearealer og aktiviteter. Planarbeidet har også hatt fokus på blå-grønn struktur, overvannshåndtering og bærekraftig mobilitetsplanlegging

Landås felt L3 skal være fremtidsrettet og innovativt, men i tett kontakt med naturen og det grønne livet i Asker

Fakta

Areal: ca 7 000 kvm

Vektlegging: FutureBuilt områdeprosjekt, trekonstruksjon

Oppdragsgiver: Selvaag Eiendom

Datering: 2019 – d.d.

Illustrasjoner: Tegmark

Lignende prosjekter: