Klosterøya, Skien

Urban plan for transformasjon av østre sjøfront langs Kosterøya

Klosterøya har spilt en sentral rolle som utskipings- og foredlingsområde for trelast / cellulose, beliggende ved den første slusen i Telemarkskanalen. Den sentrale brygga i utviklingsområdet heter «Tømmerkaia», et bygg brukt til kultur /utstilling «Spriten» og revet bygg fra Union fabrikker «Cellulosen». Planene for sentrumsutvidelse med strandpromenade og nye broer gjør Klosterøyas østre del til en sentral del av Skiens sjøfront. Reguleringsplanen som er utarbeidet åpner for forskjellige formål slik at transformasjonen kan skje ad hoc; en funksjon «finner sitt bygg». Klosterøya tenkes i det store og hele utbygget med boliger supplert med noe næring i form av servering, båt- og sjøliv, kultur og forretninger. Den lokale topografien med Klosterøya som en markert 4-5 etasjer høy «rygg» i bybildet har ledet til en planstrategi hvor nybyggene varierer mye i høyden. Bebyggelsen utføres i tegl og tre med referanse til industribygningene og «Tømmerkaia» som sentralt tomteområde.

Fakta

Areal: ca 50 000  kvm

Vektlegging: Byutvikling av sentral sjøfront

Oppdragsgiver: Steinar Moe Eiendom AS

Datering: 2014 – d.d.

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: