Huntonstranda

Delt annenpremie i åpen, internasjonal arkitektkonkurranse om utvikling av ny bydel på Gjøvik.

Gjøvik sentrum preges av et samspill mellom prominente landskapselementer og viktige økonomiske aktiviteter som har vært sentrale i Gjøviks historiske utvikling. Helt siden Gjøvik vokste frem som industriby langs Hunnselva, har disse elementene dannet et rammeverk for plasseringen av byens viktigste funksjoner

Vi mener at Gjøvik sentrums grunnleggende bystruktur har stort potensial for videreutvikling, og at utviklingen av Huntonstranda kan bidra til forsterkning av Gjøviks overordnede bystruktur. Storgata er allerede etablert som en veldig tydelig akse i bybildet. Hunnselva er også i ferd med å få tilbake sin rolle som et av Gjøviks viktigste og identitetsskapende elementer – og som attraksjon i seg selv som byens kultur- og kunnskapsakse. I et byutviklingsperspektiv er den tredje aksen, Mjøsapromenaden, kanskje den minst utnyttede av de tre hovedaksene i denne trekanten.

På den samme måten som NTNUs campus, Fjellhallen og CC senteret fungerer som veldig tydelige sluttpunkter (og viktige destinasjoner) mot endene av Gjøviks hovedakser, foreslår vi å plassere det planlagte kulturhuset i enden av den kultur- og kunnskaps aksen som allerede er under etablering langs Hunnselva. Dette vil forsterke det planlagte kulturhusets rolle som byens viktigste kulturfunksjon. Denne plasseringen vil også knytte Hunnselva og Mjøsapromenaden sammen, og dermed binde sammen byen og Mjøsa på en veldig klar og tydelig måte.

Utarbeidet i samarbeid med Sweco Norge AS og Dag Jørgensen.

Fakta

Areal: ca 150 000 kvm

Vektlegging: Bydelsutvikling

Oppdragsgiver: Gjøvik kommune

Datering: 2017 – 2018

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: