Fjerdingby skole

Barneskolen med 750 elever og 88 ansatte utgjør brorparten av anlegget. I tillegg har anlegget en FINE avdeling med 20 elever med nedsatt funksjonsnivå, disse er både fra barne- og ungdomsskoletrinnet.

Under skolens skolegård etableres det en flerbrukshall, som benyttes som gymsal for skolen på dagtid og leies ut til lokale klubber på kveldstid. Skolebygget ligger delvis nedgravd og får utgang til terreng både i plan U (flerbrukshall), plan 1 (hovedinngang) og plan 2 (skolegård)

På taket av skolen etableres det en takterrasse for alternativ undervisning, med bi-hotell og plantekasser for dyrking av mat til mat og helse, samt tilrettelegging for kunstfagene.

Skolen er nZEB  (nesten nullutslippsbygg), er BRAM sertifisert og har under oppføringen etablert en felles brønnpart for skole, rådhuset og Rælingen vgs.

Prosjektet vant HRTB sammen med HENT via en BVP konkurranse, som senere vant anskaffelsesprisen fra  DIFØ (direktoratet for forvaltning og økonomistyring)

Fakta

Fakta: 4500m2

Vektlegging: gjennomføring etter BVP modellen.

Oppdragsgiver : Rælingen kommune

Datering: 2019- 2022

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: