Domus Medica

1. premie i invitert konkurranse i 2007

Hovedgrep for nybygg er en tredeling:

– Laboratoriebygg

– Rotunde / auditorium

– Felles gangstrøk/ forlengelse campus

Det er lagt vekt på en arkitektonisk til-knyting til eksisterende anlegg, men også grader av egen identitet.

Fakta

Areal: ca 11 000 kvm, hvorav 1 000 kvm transformasjon, resten nybygg

Vektlegging: Lean Construction og miljøriktig prosjektering

Oppdragsgiver: UiO og Statsbygg

Datering: 2006 – 2013

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: