Brynseng Skole

Brynseng skole har blitt omtalt som Norges mest miljøvennlige skole. Dette er ikke bare på grunn av byggets omfattende og innovative energi- og miljøtiltak, men også på grunn av hvordan bygget brukes aktivt som pedagogisk arena for læring om bærekraft gjennom kunst, lek og formidling. 

Prosjektet er både et FutureBuilt pilotprosjekt og et pilotprosjekt for utviklingen av nNEB energistandarden (nesten nullenergibygg). Brynseng skole har Norges største solcellefasade (ca. 1000m2). I tillegg til å være et viktig miljøtiltak har byggets solcellefasade blitt et identitetsskapende element for både skolen og lokalsamfunnet – og for Oslo kommune som deres flaggskip miljøprosjekt.  Skolen har blitt besøkt av politikere, pedagoger, studenter og forskere fra hele verden. Prosjektet har også blitt presentert på flere konferanser og omtalt på internasjonal basis.

Prosjektet har en veldig høy grad av prefabrikkering, inkludert prefabrikkerte fasadeelementer med integrerte solceller. Prosjektets BIPV fasade har blitt brukt som referanseprosjekt i flere forskningsprosjekter og konferanser på internasjonal basis, inkludert Forskningsrådets FME program (Forskningssentrene for Miljøvennlig Energi).

Prosjektet ble levert som FutureBuilt nNEB-standard bygg innenfor helt vanlige kostnadsrammer for kommunale skoler i Oslo (med unntak av en offentlig tilskuddsordning fra ENOVA for merkostnadene for solcellefasaden – for å dekke de kostnadene utover Oslo kommunes vanlige kravspekk for fasadematerialer).

Fakta

Areal: 11 600 kvm

Vektlegging: FutureBuilt-prosjekt

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Datering: 2013 – 2017

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: