Brøter terrasse

Boliger i åpen kvartalsstruktur, noe mindre næringsareal. 

Kvartalet er en del av sentrumsutviklingen i Lillestrøm og bidrar til å endre bystrukturen i Fagerborgområdet til en høyere utnyttelse og et mer urbant liv. Samtidig grenser kvartalet i nord og øst mot småhusbebyggelsen. Variasjoner i høyder, i kombinasjonen med skrå og flate tak, bidrar til å gi kvartalet dets særpreg. Forskjellen mellom kvartalets utside og innside forsterkes ved at material og farger bevisst kontrasteres, med solgule pussfasader i gårdsrommet og naturlig grånende furukledning mot gater.

De skrå takene med inntrukne takterrasser gir bygningene en skarp profil i bybildet samtidig som det er et uttrykk med klare referanser til villabebyggelsen.

Fakta

Areal: ca 6 300 kvm

Vektlegging: Stedstilpasset sentrumsutvikling, tydelig arkitektonisk identitet, varierte boligtyper.

Oppdragsgiver: Kvartal 39 AS

Datering: 2016 – 2023

Illustrasjoner: Mir og Eve Images

Nettside prosjekt: https://broterterrasse.no/

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: