Aibel

Nytt hovedkontor for rådgiverselskapet Aibel Norge. 1. premie i totalenterprise-konkurranse, i samarbeid med Skanska.

Bygget rommer inntil 1100 arbeidsplasser fordelt på 6 etasjer. Det er lagt vekt på varierte arbeidsplasser; 80% i teamlandskap og 20% i cellekontorer. Stor grad av fleksibilitet er vektlagt slik fordelingen kan endres i takt med tidsavgrensede arbeidsoppgaver / prosjekter. Materialvalg og uttrykk er basert på bærekraftige løsninger. Bygget er prosjektert i henhold til BREEAM klasse Very good.

Fakta

Areal: Samlet gulvflate 25.000 kvm

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsverdi: 10 MNOK

Datering: 2012 – 2016

Lignende prosjekter:

Lignende prosjekter: