Kontoret

HRTB AS arkitekter MNAL ble etablert i 1961 og vant snart flere store arkitektkonkurranser som la grunnlaget for en variert praksis med prosjektering av komplekse byggeoppgaver for private og offentlige byggherrer.

HRTB har for tiden 28 medarbeidere med variert kompetanse. Kontoret tegner på Archi-Cad BIM (IFC) og har relevante programmer for illustrasjoner og 3D-visualiseringer.

Kompetanse

HRTB har bred kompetanse og lang erfaring og gjennomfører prosjekter innenfor forskning og undervisning, næring og kontor, boliganlegg og byforming,  helse- og omsorgsbygg samt byggeoppgaver knyttet til samferdsel og idrett.

Bærekraft

HRTB Arkitekter har bred erfaring med prosjektering og gjennomføring av store og komplekse bygg med et fokus på innovasjon og høye energi- og miljøambisjoner.

Kontoret har tegnet og gjennomført flere byggeprosjekter med, blant annet, BREEAM-miljøsertifisering, Svanemerking, nullenergi- eller plusshus-energistandarder.

HRTB har prosjektert og bygget flere bygg i massivtre og har bygget opp spesialkompetanse og prosjekteringsrutiner innenfor miljø- og kostnadseffektiv bruk av massivtre.

Kontoret har også tegnet pilotprosjekter innenfor FutureBuilt- og Framtidens Byer- programmene og har vunnet flere konkurranser med et fokus på innovasjon og miljø.

Oppdragsgivere

HRTB samarbeider med oppdragsgivere på alle nivåer av planlegging og arkitektur: Konseptutvikling og mulighetsstudier,  reguleringsplaner og prosjektering og gjennomføring av byggeoppgaver.

Konkurranser

HRTB deltar jevnlig i konkurranser og parallelloppdrag og de fleste av kontorets oppdrag har utgangspunkt i konkurranseforslag.

Ansatte

HRTB har for tiden 28 medarbeidere med variert kompetanse. Kontoret tegner på Archi-Cad BIM (IFC) og har relevante programmer for illustrasjoner og 3D-visualiseringer.

Oversikt ansatte.