Kontoret

HRTB AS arkitekter MNAL ble etablert i 1961 og vant snart flere store arkitektkonkurranser som la grunnlaget for en variert praksis med prosjektering av komplekse byggeoppgaver for private og offentlige byggherrer.

HRTB har de senere årene vært eiet og drevet av sivilarkitektene Kjell Beite, Harald Lone og Ola Mowe. I 2013 ble deler av kontoret solgt til de ansatte, og partnerkollegiet utvidet til syv medlemmer.

HRTB har for tiden 28 medarbeidere med variert kompetanse. Kontoret tegner på Archi-Cad BIM (IFC) og har relevante programmer for illustrasjoner og 3D-visualiseringer.

Kompetanse

HRTB har bred kompetanse og lang erfaring og gjennomfører prosjekter innenfor forskning og undervisning, næring og kontor, boliganlegg og byforming,  helse- og omsorgsbygg samt byggeoppgaver knyttet til samferdsel og idrett.

Samarbeid

HRTB samarbeider med oppdragsgivere på alle nivåer av planlegging og arkitektur: Konseptutvikling og mulighetsstudier,  reguleringsplaner og prosjektering og gjennomføring av byggeoppgaver.

Konkurranser

HRTB deltar jevnlig i konkurranser og parallelloppdrag og de fleste av kontorets oppdrag har utgangspunkt i konkurranseforslag.

Ansatte

HRTB har for tiden 28 medarbeidere med variert kompetanse. Kontoret tegner på Archi-Cad BIM (IFC) og har relevante programmer for illustrasjoner og 3D-visualiseringer.

Oversikt ansatte.

Utmerkelser