OM OSS

Vi utvikler og gjennomfører prosjekt som dekker alle livets faser.

HRTB AS er et frittstående arkitektkontor med en helhetlig og jordnær tilnærming til faget. Vi har en sterk gjennomføringsevne, -vi følger ofte våre prosjekter gjennom alle faser i prosjektutviklingen, fra regulering til ferdig bygg. Vårt fokus er å skape gode og trygge miljøer for brukere og beboere, samtidig som vi bidrar til positiv og helsefremmende stedsutvikling.

Vi er et ledende arkitektkontor innen bolig. Våre boligprosjekt dekker større boligområder i byer og tettsteder, samt avgrensede kvartal og infillprosjekt. I tillegg tegner vi rekkehus, ferieboliger, student-/utleieboliger og omsorgsboliger. Vi vektlegger sosial bærekraft i vår arkitektur.

OM OSS

Vi har tegnet flere skoler og barnehager i massivtre, samt fremtidsrettede kombinasjonsbygg, -barnehage og omsorgsbolig i samme bygg.

Å tilrettelegge for sambruk i institusjonsbygg er et viktig virkemiddel for å få utnyttet bygningsmassen gjennom en større del av døgnet.  

Flere av våre prosjekt er gjennomførte byggeprosjekter med høye energi- og miljøkrav: Blant annet nullenergi-/plusshus-energistandarder, svanemerke/BREEAM miljøsertifisering, FutureBuilt pilotprosjekter samt flere gjennomførte prosjekter i massivtre samt ombruk, gjenbruk og rehabilitering.

 

 

Vår sentrale godkjenning dekker områdene prosjektering av arkitektur tiltaksklasse 3 samt søker tiltaksklasse 3. Vi prosjekterer i Archicad og kvalitetssikringssystemet er basert på modellen i MAKS10.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. For mer informasjon, ta kontakt med Miljøleder, Ida Hexeberg, ihe@hrtb.no