Nyheter

29.05.20 – HRTB vant konkurranse om Guldhaug Grenda for Profier!

HRTB ble i samarbeid med Lierhus innbudte til konkurransen om Guldhaug Grenda i Lillestrøm. Tomta er regulert med inntil 103 boliger, og oppdragsgiver er Profier AS og Feiring Bruk AS. I tillegg til et godt bomiljø, med gode boliger, ønsker oppdragsgiver stort miljøfokus på alle nivåer. Vårt vinnerforslag viser boligene organisert som tomannsboliger og rekkehus i fire byggefelt med hver sin identitet. Hjerte i området blir et stort bilfritt fellesareal med lekeplasser, mulighet for selvdyrking, overvannshåndtering planlegges som identitetsskapende elementer. Vi gleder oss til å arbeide med dette flotte prosjektet og våre nye oppdragsgivere.

25.05.20 – HRTB prekvalifisert for deltagelse i plan- og designkonkurranse om ny barnehage i Vanvikan i Indre Fosen kommune

HRTB hadde høyeste score av 25 vurderte søknader om deltagelse.