Lørenskog kommunes arkitekturpris 2023 – HRTB konkurrerer mot HRTB

HRTB er nominert med to prosjekt, både Løkenåsen barnehage+omsorgboliger og «Kongla», boligbygg med fellesareal i Skårerbyen.

«Lørenskog kommune skal i år for første gang dele ut pris for god arkitektur. Prisens formål er å hedre byggverk, bygde omgivelser og landskapsprosjekter som bidrar til å heve, fornye og utvikle god arkitektonisk kvalitet i kommunen. /…/ Prisen skal stimulere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljø, på en måte som bidrar til en bærekraftig og helhetlig by- og stedsutvikling.»

 

LINKER:

Skårerbyen 

Løkenåsen

Lørenskog kommune alternative boformer

Løkenåsen på NRK

Skårerbyen Selvaag Bolig