Vøyen hageby

Skuiveien_Sommerlig Harmony_Final Review_3
Helhet området_skisse 120314 FARGER_2
Naturbetong_Skuiveien_Oversiktsbilde_lite2
vinterbilde

Skuiveien_Sommerlig Harmony_Final Review_3

Helhet området_skisse 120314 FARGER_2

Naturbetong_Skuiveien_Oversiktsbilde_lite2

vinterbilde

Vøyen hageby

Sted: Bærum

Status: Under oppføring

År: 2012-

Areal:

Oppdragsgiver: Naturbetong