Sørlandet kunnskapspark

Feat_Sørlandet kunnskapspark
Sørlandet kunnskapspark 1
Sørlandet kunnskapspark 3
Sørlandet kunnskapspark 4
Sørlandet kunnskapspark 5
Sørlandet kunnskapspark 6
Sørlandet kunnskapspark 7
Sørlandet kunnskapspark 8
Sørlandet kunnskapspark 9
Sørlandet kunnskapspark 10
Sørlandet kunnskapspark fasader
Sørlandet kunnskapspark plan
Sørlandet kunnskapspark

Feat_Sørlandet kunnskapspark

Sørlandet kunnskapspark 1

Sørlandet kunnskapspark 3

Sørlandet kunnskapspark 4

Sørlandet kunnskapspark 5

Sørlandet kunnskapspark 6

Sørlandet kunnskapspark 7

Sørlandet kunnskapspark 8

Sørlandet kunnskapspark 9

Sørlandet kunnskapspark 10

Sørlandet kunnskapspark fasader

Sørlandet kunnskapspark plan

Sørlandet kunnskapspark

Sørlandet Kunnskapspark

Sted: Kristiansand

Status: Ferdigstilt

År: 2008

Areal: 7200 m2

Oppdragsgiver: Kristiansand Kunnskapspark Eiendom as. Selskapet eies av Entra Eiendom (51% ) og Kristiansand kommune (49%)

Omfatter bebyggelsesplan og prosjektering av det første av tre byggetrinn på Gimlemoen i Kristiansand. Bygget, som er oppført for å gi rom til et attraktivt miljø for kunnskapsbaserte virksomheter, inneholder kontor- og felleslokaler som kantine, auditorium og møterom. Det er lagt vekt på en fleksibel bygningsstruktur og et identitetsskapende arkitektonisk uttrykk.