Rolvsrud Park boliger

Feat_Rolvsrud boliger
Rolvsrud boliger 1
Rolvsrud boliger 2
Rolvsrud boliger 3
Rolvsrud boliger 4
Rolvsrud boliger 5
Rolvsrud boliger 6
Rolvsrud boliger 7
Rolvsrud boliger 8
Rolvsrud boliger modell 1
Rolvsrud boliger modell
Rolvsrud boliger plan
UTOMHUSPLAN

Feat_Rolvsrud boliger

Rolvsrud boliger 1

Rolvsrud boliger 2

Rolvsrud boliger 3

Rolvsrud boliger 4

Rolvsrud boliger 5

Rolvsrud boliger 6

Rolvsrud boliger 7

Rolvsrud boliger 8

Rolvsrud boliger modell 1

Rolvsrud boliger modell

Rolvsrud boliger plan

UTOMHUSPLAN

Rolvsrud Park boliger

Sted: Lørenskog kommune

Status: Ferdigstilt

År: 2003-2009

Oppdragsgiver: Rolvsrud Utbygging A/S (AFSkandinavia– Byggholt AS)

Ca. 400 boliger, sykehjem, omsorgsboliger, ungdomsboliger og barnehage.

Sammenhengende ”støyskjermbebyggelse” rammer inn bebyggelse organisert rundt et gangstrøk med park og tun. 2-6 etasjer, parkering i kjeller under bebyggelse. Regulerings- og bebyggelsesplan 1997-98.