Ringstabekk

HRTB_Rinstabekk_SommerStemning6
HRTB_Rinstabekk_Oversikt4_Revidert4
Ny utomhusplan

HRTB_Rinstabekk_SommerStemning6

HRTB_Rinstabekk_Oversikt4_Revidert4

Ny utomhusplan

Ringstabekk

Sted: Bærum

Status: Ferdigstilt

År: 2012-

Areal:

Oppdragsgiver: