Rådhuskvartalet Kristiansand

Radhuskvartalet
Rådhuskvartalet 11
Rådhuskvartalet 13
Rådhuskvartalet 14
Rådhuskvartalet 17
Rådhuskvartalet-plansje-6
Rådhuskvartalet-plansje-5
Rådhuskvartalet-plansje-4
Rådhuskvartalet-plansje-3
Rådhuskvartalet-plansje-2
Rådhuskvartalet-plansje-1
Rådhuskvartalet-avis
Rådhuskvartalet-2
Rådhuskvartalet-1
Rådhuskvartalet-450x288

Radhuskvartalet

Rådhuskvartalet 11

Rådhuskvartalet 13

Rådhuskvartalet 14

Rådhuskvartalet 17

Rådhuskvartalet-plansje-6

Rådhuskvartalet-plansje-5

Rådhuskvartalet-plansje-4

Rådhuskvartalet-plansje-3

Rådhuskvartalet-plansje-2

Rådhuskvartalet-plansje-1

Rådhuskvartalet-avis

Rådhuskvartalet-2

Rådhuskvartalet-1

Rådhuskvartalet-450x288

Rådhuskvartalet Kristiansand

Sted: Kristiansand

Status: Ferdigstilt

År: 2007-2014

Areal: ca 15.000 m2 hvorav nybygg 10.000 m2 og transformasjon 5.000 m2

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Valgt i samspillkonkurranse med øvrige rådgivere og entreprenør i 2007. Kommunen har besluttet å utvikle kvartalet ved Øvre torv i Kvadraturen til sitt moderne og framtidsrettede administrasjonssenter innenfor et kvartal regulert til spesialområde bevaring. Krav til universell utforming, miljøriktig prosjektering og energi-effektive løsninger skal forenes med ønsket om et publikumsvennlig og aktivitetsskapende kvartal med arbeidsplasser i hovedsak i landskap. Skisseprosjekt basert på vedtatt reguleringsplan ferdig i 2010, detaljprosjekt pågår. Ferdigstilles i 2014.