Postgirobygget

Postgirobygget 1
Postgirobygget 2
Postgirobygget 3
Postgirobygget 4

Postgirobygget 1

Postgirobygget 2

Postgirobygget 3

Postgirobygget 4

Postgirobygget

Sted: Olso

Status: Ferdigstilt

År: 2002-2003

Areal: 51.000 m2 BRA

Oppdragsgiver: Entra Eiendom a/s

1.premie i åpen arkitektkonkurranse om rehabilitering av Postens anlegg i Biskop Gunnerus gate. Ombygging og påbygging av Postgirobygget, ca 51.000 m2 BRA fordelt på 20 gamle og 7 nye etasjer over terreng, samt to etasjer under terreng. Mens husets fasader i hovedsak ble beholdt ble all innredning skiftet ut.