Partnere

Kjell BeiteHarald LoneOla Mowe

Bendik AursandIngegerd BerntssonTove EidskremIda Hexeberg

HRTB AS Arkitekter MNAL er organisert som et aksjeselskap som de senere årene har vært eid og drevet av tre partnere; Kjell Beite, Harald Lone og Ola Mowé, alle sivilarkitekter MNAL.

I juni 2013 ble det gjort en endring i eierstrukturen i HRTB  og det ble tatt opp fire nye partnere; Bendik Aursand, Ingegerd Berntsson, Tove Eidskrem og Siv Larsson, som senere har gått ut av rollen. Fra 1. desember 2016 er Ida Hexeberg tatt opp som partner.

Dagens HRTB AS Arkitekter MNAL ble etablert i 1998 og er en videreføring av arkitektkontoret Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski, som ble etablert i 1961.